Ryuto

Clases de Iaido Kendo Yoga Aikido Pilates Bujinkan santiago budokan dojo

Kaneda Sensei demostrando Ryuto de Musoshinden ryu junto a Diaz Sensei

Share